We vliegen erin!

Nu de eerste algemene vergadering achter de rug is, is het hoog tijd om de verschillende werkgroepen op te starten. In deze werkgroepen bereiden enkele groepjes vrijwilligers de vakantie voor.

Er zijn vier werkgroepen:

  • De werkgroep muziek: elk jaar wordt de snoezelvakantie opgevrolijkt door wat live muziek, bijvoorbeeld tijdens het ochtend- en avondgebeuren. Mensen die kunnen zingen, een muziekinstrument bespelen,… zijn daarom uiterst welkom in deze werkgroep. Trekker: Stef.
  • De werkgroep snoezel: deze werkgroep neemt jaarlijks de verschillende snoezelruimtes onder de loep, en bekijkt hoe we a.d.h.v. het snoezelen nog meer meerwaarde kunnen bieden aan deze vakantie. Trekker: Delfien.
  • De werkgroep animatie: deze werkgroep staat in voor het organiseren van de verschillende activiteiten, zowel voor vakantiegangers als voor medewerkers. Ze bereiden ook het afscheidsmoment voor de medewerkers voor. Trekker: Astrid.
  • De werkgroep animatie & verblijding: deze werkgroep bereidt het podiumgebeuren voor, bokst een snoezelviering in elkaar en zorgt voor enkele verblijdingsmomenten doorheen de hele snoezelvakantie. Trekker: Sarah.

Geïnteresseerd om aan te sluiten bij één van de werkgroepen? Geef gerust een seintje aan de trekker!